Connect:

Από το «μετοίκιον» στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..!!! (Μέρος Β’)

Η ιστορία της φορολογίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Φόροι, φοροαπαλλαγές, ομοιότητες, διαφορές και άλλες ιστορίες φορολογικής τρέλας…!!!

Από το «μετοίκιον» στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..!!! (Μέρος Β’)

Βυζάντιο
Στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η φορολογία βασίζεται και πάλι στην κατοχή γης και στα έσοδα που προέρχονται από αυτή. Αφού είχαν καταγραφεί όλα τα αγροκτήματα σε κτηματολόγιο (πόσο καιρό μας πήρε εμάς να το φτιάξουμε;), υποβάλλονταν από τους υπηκόους οι φορολογικές δηλώσεις και προέκυπτε η φορολογία με βάση την αντικειμενική αξία της γης(έκταση, ποιότητα, βαθμός αξιοποίησης). AgiaSofiaL2

Συχνά ο φόρος κατέληγε άδικος σε βαθμό δουλοπαροικίας αφού δεν λαμβάνονταν υπόψη καθόλου η παραγωγή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί υπήκοοι να μετακινούνται κάθε χρόνο και σε διαφορετική περιοχή της αυτοκρατορίας προκειμένου να φορολογούνται μόνο επί της παραγωγής. Μια άλλη μορφή φορολογίας της ακίνητης περιουσίας ήταν και επονομαζόμενος “καπνικός” φόρος. Ο “καπνικός” φόρος ήταν ουσιαστικά φόρος κατοικίας, αφού ο φοροεισπράκτορας φορολογούσε μόνο τα σπίτια που κατοικούνταν, δηλαδή έβγαζαν καπνό από τις καμινάδες τους! Κάτι αντίστοιχο που προαναγγέλλεται ότι θα γίνει και τώρα με τα ηλεκτροδοτούμενα και μη σπίτια. Μάλιστα , “Καπνικάριοι” ονομάζονταν όσοι ήταν υπόχρεοι σε αυτόν τον φόρο. Ένας τους ιδιώτες φοροεισπράκτορες του συγκεκριμένου φόρου έκανε δωρεά την εκκλησία που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα και είναι γνωστή ως Καπνικαρέα. Κατά τη Μακεδονική Δυναστεία, επιβλήθηκαν φόροι όπως το “αλληλέγγυον” , ένα είδος φόρου αλληλεγγύης, που επιβαλλόταν όταν ο συνολικός προϋπολογισμένος φόρος επί της παραγωγής ενός χωριού ήταν αδύνατον να πληρωθεί από τους οικονομικά αδύνατους και τη διαφορά κάλυπταν οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης όπως η Εκκλησία, τα μοναστήρια και τα ευαγή ιδρύματα. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου οι μόνοι που απαλλάσσονται από τέτοιου είδους φορολογία είναι ακριβώς αυτοί! Άλλος φόρος της εποχής ήταν το “χρυσάργυρον” και αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι σαν φόρος επιτηδεύματος. Τέλος, πρόστιμο παρά φόρο αποτελούσε το “αερικόν” που το πλήρωναν οι υπήκοοι που υπέπιπταν σε παραβάσεις, κυρίως πολεοδομικές. Όσον αφορά το φοροεισπρακτικό μηχανισμό, η συλλογή των φόρων γινόταν αρχικά από κρατικούς υπαλλήλους και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια ιδιωτών και κυρίως των μεγάλων κατόχων γης, των φεουδαρχών.
Τουρκοκρατία
Η οθωμανική διοίκηση βασίζονταν και αυτήν στη φορολόγηση της γης αλλά με βάση την παραγωγή και απλά και μόνο την κατοχή της. assets_large_t_420_7883397_410_302

Η επιτυχία του οθωμανικού συστήματος για 3 τουλάχιστον αιώνες έγκειται κυρίως στον αποκεντρωμένο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Με απλά λόγια, είχαν αναθέσει στους τοπικούς άρχοντες, μουσουλμάνους και μη, πασάδες και προεστούς, να εισπράττουν τους φόρους. Δεν έλειπαν βέβαια τα παρατράγουδα, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες της αυτοκρατορίας, εξαιτίας των αυθαιρεσιών των τοπικών αρχόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χριστιανοί προεστοί ήταν οι πρώτοι που αντιτάχθηκαν στην ελληνική επανάσταση, από φόβο μη χάσουν τα προνόμια τους. Καταρχήν, οι φόροι αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό μόνο τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, τους ραγιάδες. Η οθωμανική διοικητική διάρθρωση εξάλλου βασίζονταν σε αυτήν ακριβώς την διαίρεση, μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι. Έτσι, παρατηρήθηκε συχνά το φαινόμενο του εθελοντικού εξισλαμισμού που εξασφάλιζε φοροαπαλλαγές και άλλα σημαντικά προνόμια όπως ανέλιξη στα δημόσια αξιώματα. image1

Η πιο κοινή μορφή φορολογίας της εποχής εκείνης ήταν ο φόρος της “δεκάτης”, που αντιστοιχούσε στον ένα δέκατο της παραγωγής . Ο πλέον γνωστός και επίκαιρος φόρος όμως ήταν ο “κεφαλικός” φόρος ή αλλιώς το λεγόμενο “χαράτσι”. Το χαράτσι επιβάλλονταν σε όλους ανεξαιρέτως τους ραγιάδες υπηκόους , αρκεί να ήταν ενήλικές. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ηλικία του φορολογούμενου, οι εισπράκτορες μετρούσαν με σχοινί το κεφάλι των νεαρών υπηκόων προκειμένου να διαπιστώσουν αν ήταν όντως ενήλικες, εξ’ ου και “κεφαλικός” φόρος. Υπήρχαν και άλλοι εθιμικοί φόροι που καθορίζονταν με σουλτανικό φιρμάνι όπως ο” γαμήλιος φόρος “ που πλήρωνε ο πατέρας του γαμπρού αφού “αφαιρούσε” από την οικογένεια της νύφης εργατικά χέρια!
Σύγχρονη εποχή
Οι άδικες και επαχθείς φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από καταβολής του ελληνικού κράτους, έθρεψαν τη διαφθορά στο Δημόσιο.χαριλαοσ
Μέχρι το 1919 το ελληνικό φορολογικό σύστημα λειτουργούσε με απαρχαιωμένους θεσμούς. Τη δεκαετία του 1870 ακόμη ίσχυε η «δεκάτη». Οι ρίζες αυτής της φορολογίας σε είδος βρίσκονται, όπως είδαμε, στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Στους προσωπικούς και «κεφαλικούς» φόρους (χαράτσια).
Στα χρόνια του Καποδίστρια και του Όθωνα το χαράτσι αντικαταστάθηκε από τη φορολόγηση σε είδος του 10% στην ακαθάριστη παραγωγή της αγροτικής γης. Ο διαβόητος φόρος μαζί με το ενοίκιο που πλήρωναν οι καλλιεργητές των εθνικών κτημάτων, αποτελούσαν τη βασικότερη πηγή των φορολογικών εσόδων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Έχει υπολογιστεί ότι συνολικά οι δύο φόροι έφθαναν στο 25% της παραγωγής.
Τις δύο πρώτες δεκαετίες του νεοελληνικού κράτους η δεκάτη και το ενοίκιο κάλυπταν περίπου το 40% των κρατικών εσόδων. Το υπόλοιπο προερχόταν από τους φόρους στις εισαγωγές-εξαγωγές, τα καταναλωτικά αγαθά, τις πρώτες ύλες και, γενικώς, ό,τι μπορούσε να φορολογηθεί.
Η εξοντωτική υπερφορολόγηση των αγροτών θα γίνεται κάπως ηπιότερη τα χρόνια της συνταγματικής μοναρχίας και θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται μετά την έξωση του Όθωνα. Στην κατάργηση, όμως, της δεκάτης αντιστέκονταν με νύχια και δόντια οι «φοροεισπράκτορες». Οι ενοικιαστές των φόρων, που μεσολαβούσαν μεταξύ φορολογουμένων και κράτους, ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες μάστιγες της νεοελληνικής κοινωνίας. Νομίμως, μόνο, καρπώνονταν το 1/4 της δεκάτης!κατάλογος
Οι ενοικιαστές (κυρίως προεστοί και στρατιωτικοί) οργανικό μέλος της άρχουσας τάξης της εποχής αντιστέκονταν σθεναρά σε κάθε αλλαγή του φορολογικού συστήματος, που απαιτούσε το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, οι απόπειρες για μεταρρύθμιση τα χρόνια 1850-1880 έπεφταν στο κενό, αν και δεν έλειπαν οι τεκμηριωμένες προτάσεις. Η κατάργηση μάλιστα της δεκάτης από τον Χ. Τρικούπη έγινε με τρόπο συμβιβαστικό. Τη θέση της πήρε ο «φόρος αροτριώντων ζώων» (φορολόγηση σε χρήμα με βάση των αριθμό των γεωργικών ζώων). Οι πρώτοι νεοελληνικοί προϋπολογισμοί, τουλάχιστον από τότε που αποκτήσανε τα τυπικά χαρακτηριστικά να ονομάζονται τέτοιοι, κινούνταν αποκλειστικά σε μια ταμιευτική λογική με «λεία» την αγροτική παραγωγή. Ενώ η φορολόγηση των πολιτών ξεκίνησε με αναλογία 2 προς 1 υπέρ των άμεσων φόρων, καθώς τερματιζόταν ο 19ος αιώνας, με πρωταγωνιστή τον Τρικούπη, αυτή η σχέση ανατράπηκε πλήρως. Οι περισσότεροι φόροι εισπράττονταν εμμέσως. Η ελάττωση των άμεσων και η ενίσχυση των έμμεσων φόρων, που βαραίνουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, θα συνεχιστεί από τις αρχές του 20ού αιώνα. Όπως το ζήτημα της κατάργησης της δεκάτης είχε τεθεί από πολύ νωρίς και καθυστέρησε απελπιστικά, έτσι συνέβη και με τον φόρο εισοδήματος. Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας το ζήτημα επανέρχεται με έναν ιδιάζοντα τρόπο. Μάλλον ως συμπληρωματικός και έκτακτος φόρος, παρά ως κύριος. Το 1876 η κυβέρνηση Κουμουνδούρου προτείνει νομοσχέδιο για τη «σύσταση στρατιωτικού ταμείου». Μεταξύ των πόρων του είναι και ο «φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων». Θα φορολογούνταν τα ετήσια καθαρά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, τόκους κεφαλαίου, εμπορικές – ναυτιλιακές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Μάλιστα, όχι αναλογικά, αλλά με προοδευτική κλίμακα. Το νομοσχέδιο καταψηφίστηκε τότε, πρωτοστατούντος του Τρικούπη. Η προοδευτική φορολογία βρίσκεται, πάλι, στην ημερήσια διάταξη με τους προϋπολογισμούς του 1885 και 1886. Όχι για τα εισοδήματα, όμως, αλλά επί των κληρονομιών, των δωρεών και των ενοικίων. Η πρώτη κυβέρνηση Δηλιγιάννη ήταν αυτή που θα εφαρμόσει στη χώρα σύστημα φορολογίας με κλιμάκια. Η τρικουπική, που τη διαδέχτηκε, έσπευσε αμέσως να το καταργήσει.. Ο Δ. Γούναρης, υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Θεοτόκη το 1908, θα επιχειρήσει ανεπιτυχώς μια «φορολογική μεταρρύθμιση». Δεν θα τολμήσει, όμως, να θίξει το ισχύον φορολογικό σύστημα. Αυτό στο μεταξύ έχει μεταβληθεί και τα φορολογικά υποζύγια είναι κυρίως τα αστικά στρώματα. Τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στενάζουν κάτω από το βάρος, κυρίως, των έμμεσων φόρων. Το Κίνημα στο Γουδί το 1909 και η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, που στηριζόταν από τους στρατιωτικούς, θα επιχειρήσει το «ανέφικτο να το κάνει εφικτό». Ο υπουργός Οικονομικών Αθ. Ευταξίας θα καταρτίσει νόμο «περί φορολογίας του εισοδήματος και κινητών αξιών». Πλην, όμως, δεν αρκούσε η λήψη νομοθετικών μέτρων. Χρειαζόταν και να εφαρμοστούν. Πράγμα που δεν επιτεύχθηκε ούτε τότε ούτε μετά από δύο χρόνια. Πέραν της δεκάτης οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από καταβολής νεοελληνικού κράτους ήταν ο φόρος οικοδομών, επιτηδεύματος και χαρτοσήμου. Αν και ο τελευταίος θεωρείται έμμεσος, χρησιμοποιήθηκε για πολλές δεκαετίες ως υποκατάστατο του φόρου εισοδήματος (περιείχε διάταξη και για τη φορολόγηση κινητών αξιών). Η φορολογία αυτή θεσπίστηκε ήδη από το 1836. Τα ποσά που απέδιδαν ήταν από ελάχιστα έως πολύ μικρά. Μ’ αυτά επιβαρύνονταν κυρίως τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Αργότερα θα υπάρξει φόρος επί των κερδών των ανωνύμων εταιρειών και στο τέλος του 19ου αιώνα φόρος κληρονομιών.
Ενενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την καθιέρωση του φόρου εισοδήματος και την πρώτη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στη χώρας μας. Το 1919 θεσπίζονται τρεις θεμελιώδεις νόμοι για το φορολογικό σύστημα. Άρχισαν να εφαρμόζονται μετά από μια μεταβατική διετία, συνυπάρχοντας με την προηγούμενη νομοθεσία. Στο διάστημα αυτό παλιοί και νέοι επιβάλλονταν αλληλοσυμψηφιζόμενοι.
Το σύστημα, που στηριζόταν στην αναλυτική φορολόγηση. Δηλαδή κάθε «καθαρή πρόσοδος» από οικοδομές, αγροτική γη, κινητές αξίες, κέρδη από επιχειρήσεις, αμοιβές μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών φορολογούνταν χωριστά και διαφορετικά.
Η αλλαγή εντάσσεται από τους ιστορικούς και τους ιστορικούς της οικονομίας στο πλαίσιο των αστικών εκσυγχρονισμών κατά την περίοδο των κυβερνήσεων του Ελ. Βενιζέλου. Μαζί με την ένταξη αυτή, συνήθως προστίθεται η εκτίμηση ότι ο φορολογικός εκσυγχρονισμός δεν ολοκληρώθηκε και παρέμενε μετέωρος εξαιτίας των γεγονότων που ακολούθησαν (Μικρασιατική Καταστροφή και αργότερα η οικονομική κρίση, που οδήγησε στην πτώχευση του 1932). Αν οφειλόταν όμως εκεί το ανολοκλήρωτο, η μεταρρύθμιση θα ερχόταν συμπληρωμένη αργότερα.
Η επόμενη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος θα καθυστερήσει και θα επιβληθεί το 1955 από την πρώτη κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή. Τότε θα θεσπιστεί ο γνωστός έως σήμερα ενιαίος φόρος εισοδήματος.

Tags:

Σχόλια